לאחר החיבור הראשוני למערכת של TextMe SMS אנו ממליצים לעשות אימות דו שלבי על מנת לאבטח את חשבונך ולמנוע בפריצות וכניסות שאינן רצויות למערכת ההודעות. מהו אימות כפול? (Two Factor Authentication) – 2FA כאשר אימות כפול מופעל לא ניתן להיכנס