על מנת לראות את יתרת הקרדיטים במערכת הדיוור של TextMe עליכם להתחבר לחשבון ולאחר מכן בסרגל העליון לחצו על קרדיטים.

 

לאחר מכן, יקפוץ במסך החלון הבא: